Dim Byd A Nunlla - Nothing and Nowhere

Meinir Gwilym

Cymraeg Down English
   
  Dwi 'di byw mewn dinas lle roedd   I've lived in a city where
  Y seintiau dal i gerdded strydoedd   The saints still walked the streets
  Lle roedd hafan gynnes,   Where there was a warm haven,
  lle roedd rhyddid yn yr aer;   and freedom in the air
  Dwi 'di crwydro ynys lle roedd   I've wandered an island where
  Bob un dyn yn ddiafol tawel   Every man was a silent devil
  Lle roedd gaeaf yn greulon,   Where the winter was harsh,
  lle roedd halen yn y gwaed Down and salt in the blood.
       
  Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla. Down Nothing and nowhere.
     
  Dwi 'di bod yn Eden - roedd y byd i gyd yn canu i mi   I've been in Eden where the whole world was singing to me
  Mi nath Efa fwyta'r afal ar y pren   Where Eve ate the apple from the tree
  Dwi di cerdded can ddiben a cyraedd brig y mynydd uchaf   I've walked mindlessly and reached the highest peak of the highest mountain
  Wedi ceisio'n daer i ffeindio'r heddwch yn fy mhen Down I've tried desperately to find the peace inside my mind
     
  Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla. Down Nothing and nowhere.
     
  Dwi 'di bod yn nghanol seren, yn rhan o grair a calisto   I've been in the middle of a star, a part of an old relic, a calisto
  Fi oedd y catalydd yn ffurfiant yr haul   I was the catalyst for the formation of the Sun
  Dwi 'di chwarae gitar yn New York a dawnsio y fflamenco   I've played guitar in New York and have danced the flamenco
  A dwi 'di enill, dwi 'di colli, dwi 'di cael Down And I've won, I've lost and I've had
     
  Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla. Down Nothing and nowhere.
     
  Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
  Dim byd a nunlla.   Nothing and nowhere.
     
  Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
  Up