Yma o Hyd - Still Here

Dafydd Iwan

Cymraeg Down  English
   
  Dwyt ti'm yn cofio Macsen,   You don't remember Macsen,
  Does neb yn ei nabod o;   Nobody knows him;
  Mae mil a chwe chant o flynyddoedd   One thousand and six hundred years
  Yn amser rhy hir i'r co';   Is a time too long to remember;
  Pan aeth Magnus Maximus o Gymru   When Magnus Maximus left Wales
  Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,   In the year 383
  A'n gadael yn genedl gyfan   Leaving us a whole nation
  A heddiw: wele ni! Down And today - look at us!
       
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd. Down We are still here.
       
  Chwythed y gwynt o'r Dwyrain,   Let the wind blow from the East
  Rhued y storm o'r mr,   Let the storm roar from the sea
  Hollted y mellt yr wybren   Let the lightning split the heavens
  A gwaedded y daran encr,   And the thunder shout "Encore!"
  Llifed dagrau'r gwangalon   Let the tears of the faint-hearted flow
  A llyfed y taeog y llawr   And the servile lick the floor
  Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas   Despite the blackness around us
  Ry'n ni'n barod am doriad y wawr! Down We are ready for the breaking of the dawn!
       
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd. Down We are still here.
       
  Cofiwn i Facsen Wledig   We remember that Macsen the Emperor
  Adael ein gwlad yn un darn   Left our country in one whole piece,
  A bloeddiwn gerbron y gwledydd   And we shall shout before the nations
  'Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!'   'We'll be here until Judgement Day!'
  Er gwaetha pob Dic Sin Dafydd,   Despite every Dic Sin Dafydd (Note 1)
  Er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw   Despite old Maggie and her crew,
  Byddwn yma hyd ddiwedd amser   We'll be here until the end of time,
  A bydd yr iaith Gymraeg yn fyw! Down And the Welsh language will be alive!
       
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd, x2   We are still here x2
  Er gwaetha pawb a phopeth, x3   In spite of everyone and everything x3
  Ry'n ni yma o hyd.   We are still here.
     
  Up  
  Note 1:   Dic Sin Dafydd was the name of a satirical ballad by Jac Glan-y-gors (1766-1821)
   about a stereotypical Welshman who has turned his back on the Welsh language
   and culture, in his bid to succeed in England.