Symud Ymlaen - Moving On

Singer: Gemma Markham

Cymraeg Down English
   
  Daeth diwedd y daith, wyneba' y ffaith   The journey's come to an end, face the fact
  mae popeth yn ddu nawr i mi.   that everything's now black for me.
  Does 'na ddim mwy i ddeud,   There's nothing more to say,
  dwi ddim am fynd 'nl lawr yr hen ffordd.   I won't go back down that old road.
     
  Rhaid symud ymlaen, mae'n rhy hwyr i ti,   I must move on, it's too late for you,
  gad lonydd i fi! Down leave me alone!
   
  Mae'r dydd wedi mynd lle gelwais ti'n 'ffrind',   The days have gone where I once called you 'friend',
  mae'n bryd symud 'mlaen lawr y ln droellog oer.   it's time to move on down the cold winding road.
  Ti'n dal fi yn l yn ymddwyn mor ffl -   You're holding me back, acting so foolish -
  mae 'na ln wahanol i chdi.   there's a different road for you.
     
  Dwi am anghofio'r ysgol a'r hafau,   I'll forget about the school and summers,
  mae'r gaeaf oer yn dangos ei rew pan ti efo fi. Down the cold winter shows its frost when you're with me.
   
  A'i allan am hwyl, a dathlu fel gwyl -   I'll go out for fun, and celebrate like a festival,
  cyrraedd dref fyddai'n teimlo'n well.   hitting the town I'll feel better.
  Fel aderyn dwi'n hedfan o'r gelyn,   Like a bird I'm flying from the enemy,
  hedfan heb gysgod yr un.   flying without the shadow of the one.
     
  Rhaid symud ymlaen, mae'n rhy hwyr i ti,   I must move on, it's too late for you -
  gad lonydd i fi! Down leave me alone!
   
  Mae'r dydd wedi mynd lle gelwais ti'n 'ffrind',   The days have gone where I once called you 'friend',
  mae'n bryd symud 'mlaen lawr y ln droellog oer.   it's time to move on down the cold winding road.
  Ti'n dal fi yn l yn ymddwyn mor ffl -   You're holding me back, acting so foolish -
  mae 'na ln wahanol i chdi.   there's a different road for you.
     
  Dwi am anghofio'r ysgol a'r hafau,   I'll forget about the school and summers,
  mae'r gaeaf oer yn dangos ei rew pan ti efo fi.   the cold winter shows its frost when you're with me.
  Does dim byd i ni, cefais ormod o flas o dy   There's nothing for us, I had enough of your
  eiriau cas - does dim dyfodol i ni! Down cruel words -- there's no future for us!
   
  Mae'r dydd wedi mynd lle gelwais ti'n 'ffrind',   The days have gone where I once called you 'friend',
  mae'n bryd symud 'mlaen lawr y ln droellog oer.   it's time to move on down the cold winding road.
  Ti'n dal fi yn l yn ymddwyn mor ffl -   You're holding me back, acting so foolish -
  mae 'na ln wahanol i chdi. Down there's a different road for you.
   
  Mae'r dydd wedi mynd lle gelwais ti'n 'ffrind',   The days have gone where I once called you 'friend',
  mae'n bryd symud 'mlaen lawr y ln droellog oer.   it's time to move on down the cold winding road.
  Ti'n dal fi yn l yn ymddwyn mor ffl -   You're holding me back, acting so foolish -
  mae 'na ln wahanol i chdi.   there's a different road for you.
     
  Dwi am anghofio'r ysgol a'r hafau,   I'll forget about the school and summers,
  mae'r gaeaf oer yn dangos ei rew pan ti efo fi.   the cold winter shows its frost when you're with me.
  Pan ti efo fi.  
  Up