Wyt Ti'n Mynd i Adael? - Are You Going to Leave?

Meinir Gwilym

Cymraeg Down  English
   
  Ti'n troi dy ben, a rowlio dy lygaid blin.   You turn away and roll your angry eyes.
  Dani fel delwon yng ngolau'r gannwyll lon   We are like statues in merry candlelight.
  Mi rydwi'n gwybod pa mor anodd ydio i fyw efo fi   I know that I'm very hard to live with
  A dwi'n gwybod mod i'n waith   And I know that I can be work
  A mi rydwi'n gweld fod fy nghario i yn straen i chdi   And I know that carrying me is a strain to you
  Ond dwi - dwi bron a chyraedd Down But I, I'm almost there.
       
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n erfyn arna chdi...   When I'm begging you...
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n gofyn i chdi aros efo fi...   When I ask you to stay with me...
  Os gyn ti'm cywilydd? Os gyn ti'm calon?   Have you no shame? Have you no heart?
  Nai ddeud fod pethau'n iawn. Down I'll say that everything's fine.
       
  Paid a sbio mewn i'n llygaid i   Don't look me in the eyes
  Paid a gafael yn fy llaw i fel 'na.   And hold my hand like that.
  Mi rydwi'n gwybod mod i'n oriog ac yn chwil   I know I can be fickle and moody
  A dwi'n gwybod mod i'n waith   And I know that I can be work
  A mi dwi'n gweld fy mod i yn dy flino di   And I, I can see that I tire you
  Ond dwi - dwi bron a chyraedd Down But I, I'm almost there.
       
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n erfyn arna chdi...   When I'm begging you...
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n gofyn i chdi aros efo fi...   When I ask you to stay with me...
  Os gyn ti'm cywilydd? Os gyn ti'm calon?   Have you no shame? Have you no heart?
  Nai ddeud fod pethau'n iawn. Down I'll say that everything's fine.
       
  Dos, gadael.   Go, leave.
  Dos i weld pwy gymith chdi.;   Go and see who'll take you
  A dos, gadael.   And go, leave.
  Dos i weld pwy gymith chdi.;   Go and see who'll take you
  A dos, gadael.   And go, leave.
  Dos i weld pwy gymith chdi.;   Go and see who'll take you
  Dwi'n betio nei di'm cael neb fel fi. Down I bet you won't find anybody like me.
       
  Mi rydwi'n gwybod mod i'n oriog ac yn chwil   I know I can be fickle and moody
  Ond dwi - dwi bron a chyraedd   But I, I'm almost there.
     
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n erfyn arna chdi...   When I'm begging you...
  Wyt ti'n mynd i adael?   Are you going to leave?
  Pan dwi'n gofyn i chdi aros efo fi...   When I ask you to stay with me...
  Os gyn ti'm cywilydd? Os gyn ti'm calon?   Have you no shame? Have you no heart?
  Nai ddeud fod pethau'n iawn.   I'll say that everything's fine.
  Up