Ar Lan y Mor - Beside the Seaside

Traditional Song - Singer: Aled Jones

Cymraeg Down  English
   
  Ar lan y môr mae rhosys chochion   By the seaside red roses are blooming;
  Ar lan y môr mae lilis gwynion   By the seaside white lilies are gleaming;
  Ar lan y môr mae 'nghariad inne   By the seaside my true love is dwelling,
  Yn cysgu'r nos a chodi'r bore. Down Sleeping the night and rising in the morning.
       
  Ar lan y môr mae carreg wastad   By the seaside is a flat rock
  Lle bum yn siarad gair âm cariad   Where my love and I did wander and talk;
  O amgylch hon fe dyf y lili   All around us grew the white lily,
  Ac ambell gan gen o rosmari. Down And there were sprigs of rosemary.
       
  Ar lan y môr mae cerrig gleision   By the seaside are blue stones;
  Ar lan y môr mae blodau'r meibion   By the seaside are the sons' flowers;
  Ar lan y môr mae pob rhinweddau.   By the seaside is every virtue;
  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.   By the seaside is my sweetheart.
     
  Ar lan y môr mae pob rhinweddau.   By the seaside is every virtue;
  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.   By the seaside is my sweetheart.
  Up