Hen Gitar - Old Guitar

Meinir Gwilym

Cymraeg Down  English
   
  Rho' aredigaeth i mi heno.   Give me a dispersion tonight.
  Cyfansodda' gan i wella mhen.   Compose a song to make my head better.
  Mae'r geiriau yn cuddiad ac yn gwingo   The words hide and squirm
  A'r alaw'n troi i weiddi ac i sgrechian.   And the melody turns to yelling and screaming.
  Dwi'n trio gormod. Down I try too much.
       
  Pan cwbl dwisho ddeud ydi   When the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Ia'r cwbl dwisho ddeud ydi   Yes, the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?' Down 'Can I have yesterday back?'
       
  Rho' iachawdwriaeth i mi heno   Give me salvation tonight
  Paid a bod mor gyndun dy loches.   And don't be so stubborn in your refuge.
  Dwi'n gwybod fod gyn ti gan   I know that you have a song
  Mi nei di ildio.   And that you will yield.
  Gwranda ar y nghalon i yn wylo.   Listen to the weeping of my heart.
  Gwna iddi ganu... Down Make her sing...
       
  Pan cwbl dwisho ddeud ydi   When the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Ia'r cwbl dwisho ddeud ydi   Yes, the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?' Down 'Can I have yesterday back?'
       
  Ac mae dy dannau'n dechrau llacio   Your strings are beginning to loosen
  Ti'n tiwnio i'r ffaith fod heddiw'n meddwl dim   Your tuning to the fact that today means nothing
  Ac rwyt ti'n falm sy'n fy nghysuro   You're a balm that comforts me
  Helpa i mi ddeud beth sgyn i ddweud   Help me say what I have to say
  Sydd yn hyn, dwi 'di deud dim Down Which is this, I've said nothing
       
  A'r cwbl dwisho ddeud ydi   And the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Ia'r cwbl dwisho ddeud ydi   Yes, the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Y cwbl dwisho ddeud ydi   The only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Ia'r cwbl dwisho ddeud ydi   Yes, the only thing I want to say is
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  'Plis gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
     
  'Gai ddoe yn ol?'   'Can I have yesterday back?'
  Up