Gwraig Dda - A Good Wife

Meinir Gwilym

Cymraeg Down  English
   
  Ti'm yn gyrru, ti'm yn yfad, ti'm yn smocio, ti byth yn codi llais.   You don't drive, you don't drink, you don't smoke, and you never raise your voice.
  Mi wnei wraig dda i rywun.   You'll make a good wife to someone.
  Ti di dod yn bell, ti 'di gweithio'n ddarlithydd yn dy faes.   You've come so far, you've worked as a lecturer in your field.
  Mi wnei wraig dda i rywun. Down You'll make a good wife to someone.
       
  Ti'm yn gofyn, ti'm yn poeni, ti'm yn swnian, ti byth yn gofyn pam.   You don't ask, you don't worry, you don't complain, and you never ask why.
  Mi wnei wraig dda i rywun.   You'll make a good wife to someone.
  Ac mae'n wir fod lle i bopeth a chymryd fod popeth yn ei le.   Its true there's place for everything, and everything is in its place.
  Mi wnei wraig dda i rywun. Down You'll make a good wife to someone.
       
  Fedri di ddim dianc rhag y ffaith   But you cannot escape from the fact
  Fedri di ddim boddi yn dy waith.   You cannot drown in your work.
     
  Gewch chi olchi, gewch chi smwddio, gewch chi garu   You may wash, you may iron, you may love
  O flaen y teli'n braf.   In front of the TV.
  Dyma briodas hapus. Down What a happy marriage.
       
  Gewch chi eistedd ar Cyngor Plwyf, a dim diddordeb   You may sit on the Parish Council, with no interest
  Mewn pentref yn y wlad.   In a village in the country.
  Dyma briodas hapus.   What a happy marriage.
     
  Fedri di ddim dianc rhag y ffaith   But you cannot escape from the fact
  Fedri di ddim boddi yn dy waith. Down You cannot drown in your work.
       
  Gei di beidio a derbyn, gei di wrthod   You may not accept, you may refuse
  A chael dy gyfiawnhad, - di hynny ddim yn esgus.   And get your justification but that is not an excuse.
  Achos pan ddaw y pedwar marchog i ofyn:   Because when the four horsemen arrive, they will ask
  "A roes di o dy gyfan?"   Did you give it your all?
  Fydd gyn ti'm esgus... Down You will have no excuse...
       
  Achos fedri di byth dianc rhag y ffaith   Because you can never escape from the fact
  Fedri di ddim boddi yn dy waith.   You cannot drown in your work.
     
  Achos mae bob un eiliad yn geni ac yn lladd   Because every second gives birth and kills
  A bob un enaid yn caru a chasau.   And each soul loves and hates.
     
  Mi wnei wraig dda i rywun.   You'll make a good wife to someone.
  Mi wnei wraig dda i rywun.   You'll make a good wife to someone.
  Mi wnei wraig dda i rywun.   You'll make a good wife to someone.
  Up