Gwena - Smile

Gwibdaith Hen Frān

Cymraeg Down English
   
  Gwena! Gwena!   Smile! Smile!
  O gwena, gwena!   Oh smile, smile!
     
  Coda' dy focha' a dy llgada,   Raise your cheeks and your eyes,
  dangos dy ddannadd gwyn,   show your white teeth,
  o gwena, o gwena fel hyn! Down oh smile, oh smile like this!
   
  Gwena! Gwena!   Smile! Smile!
  O gwena, gwena!   Oh smile, smile!
     
  Does nunlla fel Hen Wlad fy Nhada',   There's nowhere like the Land of my Fathers,
  ydw i mor falch ga'i bod adra,   I'm so glad to be home,;
  dwi'n siwr bo chdi hefyd, felly gwena! Down I'm sure you are too, so smile!
   
  Petha' drwg yn digwydd, ma' nhw'n digwydd i pawb,   Bad things happen, they happen to everyone,
  paid a gadael petha' drwg 'ma dynnu chdi lawr!   don't let the bad things bring you down!
  Petha' drwg yn digwydd, ma' nhw'n digwydd i ni gyd,   Bad things happen, they happen to us all,
  does na'm byd o'i le os ti'n gwbo be 'di be!   there's nothing wrong if you know what's what!
     
  Gwena! Gwena!   Smile! Smile!
  O gwena, gwena! Down Oh smile, smile!
   
  O ddydd Llun tan dy' Gwenar,   From Monday to Friday,
  erbyn dydd Sul genai'm mynadd.   by Sunday I can't be bothered.
  Dwi'n gwenu er bo' fi'n teimlo'n rhyfadd.   I'm smiling even though I feel strange.
     
  Gwena! Gwena!   Smile! Smile!
  O gwena, gwena! Down Oh smile, smile!
   
  Holl ffordd o Ganada i Tsiena,   All the way fro Canada to China,
  hefyd yn ōl i Blaena'.   and also back to Blaenau.
     
  O Gwena! Gwena!   Smile! Smile!
  O gwena, gwena! Down Oh smile, smile!
   
  Petha' drwg yn digwydd, ma' nhw'n digwydd i pawb,   Bad things happen, they happen to everyone,
  paid a gadael petha' drwg 'ma dynnu chdi lawr!   don't let the bad things bring you down!
  Petha' drwg yn digwydd, ma' nhw'n digwydd i ni gyd,   Bad things happen, they happen to us all,
  does na'm byd o'i le os ti'n gwbo be 'di be!   there's nothing wrong if you know what's what!
  Up