Glyndwr - Glyndwr

Singer: Heather Jones

Cymraeg Down English
   
  Bore niwlog ar waun,   A misty morning on the moor,
  mae cynnwrf yn y goedwig -   there's commotion in the forest -
  swn cleddyfau yn taro yn y wawr.   the sound of swords striking in the dawn.
     
  Daw yr haul i sychu'r gwaed   The sun will come to dry the blood
  ar gyrff y brwydwyr ffyddlon,   on the loyal fighters' bodies,
  ambell un yn gelain ar y llawr. Down some lying dead on the ground.
   
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.   and the brave soldiers' voices create uproar.
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr. Down and the brave soldiers' voices create uproar.
   
  Trwy y wlad mae'r fyddin gref yn ymladd a chynhyrfu,   Through the land the strong army fights and agitates,
  clywch yr atsain ym mhob dref a chwm.   hear the echoes in each town and valley.
  Does dim cwsg i'r rhai sydd nawr yn brwydro dros iawnderau.   There is no sleep for those who are now fighting for rights.
  Ceisio dial tynged pobloedd llwm. Down Trying to avenge the fates of poor folk.
   
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.   and the brave soldiers' voices create uproar.
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr. Down and the brave soldiers' voices create uproar.
   
  Owain yn dy garchar, wyt ti'n aros am yfory   Owain in your prison, are you waiting for tomorrow
  pan fydd cyrff dy filwyr eto'n rhydd?   when the bodies of your soldiers will once again be free?
  Pan ddaw'r bore arwain fi drwy'r wlad a thrwy'r dinasoedd,   When the morning comes lead me through the land and through the cities,
  arwain fi i'r frwydr gyda thi. Down lead me to battle by your side.
   
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.   and the brave soldiers' voices create uproar.
  Glyndwr, Glyndwr,   Glyndwr, Glyndwr,
  ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.   and the brave soldiers' voices create uproar.
     
  Up