Dim Byd A Nunlla - Nothing and Nowhere

Meinir Gwilym

   AAA
   AAA
Cymraeg   English
  Down   
 Dwi 'di byw mewn dinas lle roedd   I've lived in a city where
 Y seintiau dal i gerdded strydoedd   The saints still walked the streets
 Lle roedd hafan gynnes,   Where there was a warm haven,
 lle roedd rhyddid yn yr aer;   and freedom in the air
 Dwi 'di crwydro ynys lle roedd   I've wandered an island where
 Bob un dyn yn ddiafol tawel   Every man was a silent devil
 Lle roedd gaeaf yn greulon,   Where the winter was harsh,
 lle roedd halen yn y gwaed   and salt in the blood.
  Down   
 Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
 Dim byd a nunlla   Nothing and nowhere.
 Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done and where have I been?
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
  Down   
 Dwi 'di bod yn Eden - roedd y byd i gyd yn canu i mi   I've been in Eden where the whole world was singing to me
 Mi nath Efa fwyta'r afal ar y pren   Where Eve ate the apple from the tree
 Dwi di cerdded can ddiben a cyraedd brig y mynydd uchaf   I've walked mindlessly and reached the highest peak of the highest mountain
 Wedi ceisio'n daer i ffeindio'r heddwch yn fy mhen   I've tried desperately to find the peace inside my mind
  Down   
 Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
 Dim byd a nunlla   Nothing and nowhere.
 Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done and where have I been?
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
  Down   
 Dwi 'di bod yn nghanol seren, yn rhan o grair a calisto   I've been in the middle of a star, a part of an old relic, a calisto
 Fi oedd y catalydd yn ffurfiant yr haul   I was the catalyst for the formation of the Sun
 Dwi 'di chwarae gitar yn New York a dawnsio y fflamenco   I've played guitar in New York and have danced the flamenco
 A dwi 'di enill, dwi 'di colli, dwi 'di cael   And I've won, I've lost and I've had
  Down   
 Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
 Dim byd a nunlla   Nothing and nowhere.
 Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done and where have I been?
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
  Down   
 Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
 Dim byd a nunlla   Nothing and nowhere.
 Be dwi 'di neud a lle dwi 'di bod?   What have I done and where have I been?
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
 Dim byd a nunlla    Nothing and nowhere.
     
 Be dwi 'di neud, lle dwi 'di bod?   What have I done, where have I been?
Up