Cysgodion - Shadows

Elin Fflur

Cymraeg Down English
   
  Rhyfedd, wedi ngeni yn y wlad 'ma   It's strange, I was born in this country
  a 'di gweld y rhai sy'n medi ac yn hau.   and saw the ones that reap and sow.
  A digri, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma   And its funny, that the spirit of this country
  ddim yn canu drwy dy enaid fel y fi. Down does not sing through your soul like me.
       
  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,   I see you sitting there, arguing with empty words,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn dal i weld...   and my little heart breaks, still seeing...
     
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Dros Gymru fach,   Over Wales,
  dros Gymru fach... Down over Wales...
     
  O dere'n ol!   Please, come back!
     
  Rhyfedd, tra dwi'n cerdded yr un strydoedd   It's strange, as I walk these streets
  eto'n siarad iaith sydd iddynt hwy yn od.   still speaking a language that is to them so odd.
  A digri, mae na lefydd o fy nghwmpas   And its funny that there are places all around me
  lle dwi'n teimlo fel yr estron un mewn mil. Down where I feel like foreigner - one in a million.
     
  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,   I see you sitting there, arguing with empty words,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn dal i weld...   and my little heart breaks, still seeing...
     
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Dros Gymru fach,   Over Wales,
  dros Gymru fach... Down over Wales...
     
  O dere'n ol!   Please, come back!
     
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.   Shadows, only shadows.
  Dros Gymru fach,   Over Wales,
  dros Gymru fach... Down over Wales...
     
  O dere'n ol!   Please, come back!
     
  Rhyfedd, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma   It's strange, that the spirit of this country
  ddim yn canu drwy eneidiau pawb yr un fath...   does not sing through each soul the same...
  Up