Coffi Du - Black Coffee

Gwibdaith Hen Frān

Cymraeg Down English
   
  Dwi angen coffi yn y bora   I need coffee in the morning
  i ddeffro'n llygaid trwm.   to awaken my heavy eyes.
  So ga'i coffi yn y bora,   So I'll get coffee in the morning,
  ma mhen i'n teimlo'n llwm. Down my head's feeling dreary.
   
  Dwi'n disgyn allan o ngwely,   I fall out of my bed,
  rhoid y teciall mlaen yn syth.   put the kettle on at once.
  Agor pacad ffresh o goffi,   Open a fresh packet of coffee,
  arogl yn un wych! Down the smell so magnificent!
   
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf.   'cause I want a strong black coffee.
     
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf. Down 'cause I want a strong black coffee.
   
  Dwi'n rhedag trwy y drws,   I run out the door,
  a mwg o goffi yn fy llaw.   a mug of coffee in my hand.
  Ma' rhaid mi yfad yn y car,   I have to drink in the car,
  dwi fod yn gwaith erbyn naw. Down I'm meant to be at work by nine.
   
  Coffi yn fy ngwaed   Coffee in my blood
  am fod y mwg yn dod i'w ben.   because the mug is coming to an end.
  Mae o'n cylch-redeg a tynhau,   It runs circuits and tightens,
  ac yn carlamu at fy mhen! Down and races to my head!
   
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf.   'cause I want a strong black coffee.
     
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf. Down 'cause I want a strong black coffee.
   
  Dwi'n eistedd wrth fy ngwaith,   I sit at my work,
  mae'r effaith yn lleihau.   the effect wanes.
  Hen bryd cael coffi arall   It's time for another coffee
  i gadw cysglyd fi ar fae. Down to keep sleepiness at bay.
   
  Dwi'n headio lawr i gegin gefn,   I head down to the back kitchen,
  rhaid bod 'na goffi - genai ffydd!   there must be coffee there - I have faith!
  O neith hi goffi neu ddau arall,   Oh I'll need one or two more mugs of coffee,
  cyn i mi weld diwedd y dydd. Down before I see the end of the day.
   
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf.   'cause I want a strong black coffee.
     
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf. Down 'cause I want a strong black coffee.
   
  'Dydd 'di dod i ben,   The day has come to an end,
  a dwi methu dod i lawr.   and I can't get back down.
  Dwi'n troi a throsi yn fy gwely,   I toss and turn in my bed,
  o tydi cysgu ddim yn hawdd. Down oh sleeping isn't easy.
   
  Dwi'n goro deffro yn y bora,   I have to wake up in the morning,
  dwi'n goro mynd yn ol i ngwaith.   I have to go back to my work.
  Ond diolch byth gynai goffi   But thank goodness that I have coffee
  i yfad ar y daith! Down to drink on the journey!
   
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf.   'cause I want a strong black coffee.
     
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf. Down 'cause I want a strong black coffee.
   
  Coffi du, coffi du...   Black coffee, black coffee...
     
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  tyd a coffi du i mi.   give me black coffee.
  Coffi du, coffi du,   Black coffee, black coffee,
  'cos dwisho coffi du cryf...   'cause I want a strong black coffee...
     
  Up