Ceidwad y Goleudy - Lighthouse Keeper

Bryn Fon
Cymraeg Down English
   
  Wrth gwrs fe gei di gerdded ar hyd fy llwybr,   Of course you may walk upon my path
  Cei fynd lle y mynni ar fy nhir.   You may go where you wish on my land.
  Wrth gwrs fe gei di gasglu mlodau harddaf,   Of course you may gather my most beautiful flowers,
  Dim ond i ti addo dweud y gwir.   Only if you promise to tell the truth.
  Wrth gwrs fe gei di gerdded i fy mwthyn,   Of course you may walk to my cottage,
  Cei gynna' y tan a hwylio'r te.   You may light the fire and sail the sea
  Wrth gwrs fe gei di groeso ar fy aelwyd,   Of course you'll be welcome by the hearth,
  Dim ond i ti esbonio be' 'di be. Down Only if you explain everything.
     
  Dyma gan a achubwyd o donnau y moroedd   Here's a song that was rescued from the waves of the sea
  Fe'i gwelwyd yno'n boddi gan geidwad y goleudy   She was seen there drowning, by the lighthouse keeper
  Fe'i clywodd yn gweiddi 'A wnei di f'achub i?'   He heard her crying 'Will you rescue me?'
  Can a oedd yn llithro rhwng muriau llaith anghofio   A song that was slipping between the wet walls of forgetting.
  Ceidwad y goleudy ydwyf i. Down I am the lighthouse keeper...
     
  Dyma gan a achubwyd o donnau y moroedd   Here's a song that was rescued from the waves of the sea
  Fe'i gwelwyd yno'n boddi gan geidwad y goleudy   She was seen there drowning, by the lighthouse keeper
  Fe'i clywodd yn gweiddi 'A wnei di f'achub i?'   He heard her crying 'Will you rescue me?'
  Can a oedd yn llithro rhwng muriau llaith anghofio   A song that was slipping between the wet walls of forgetting.
  Ceidwad y goleudy ydwyf i. Down I am the lighthouse keeper...
     
  Wrth gwrs fe gei di weddi wrth fy allor   Of course you may pray by my altar
  Rhoddaf glustiau fy Nuw yn eiddo i ti   I will give the ears of my God to you
  Wrth gwrs cei fedyddio dy blant yn nwr fy ffynon   Of course you may christen your children in the waters of my spring.
  Dim ond i ti ddysgu ngharu i. Down Only if you learn to love me.
     
  Dyma gan a achubwyd o donnau y moroedd   Here's a song that was rescued from the waves of the sea
  Fe'i gwelwyd yno'n boddi gan geidwad y goleudy   She was seen there drowning, by the lighthouse keeper
  Fe'i clywodd yn gweiddi 'A wnei di f'achub i?'   He heard her crying 'Will you rescue me?'
  Can a oedd yn llithro rhwng muriau llaith anghofio   A song that was slipping between the wet walls of forgetting.
  Ceidwad y goleudy ydwyf i.   I am the lighthouse keeper...
  Ceidwad y goleudy ydwyf i.   I am the lighthouse keeper...
     
  Up