Y Caeau Aur - Fields of Gold

A Welsh version of Sting's Song - the English lyrics are a more literal translation back from the Welsh

Singer: Gemma Markham

Cymraeg Down English
   
  Wnei di nghofio i, pan ddaw'r gwynt o'r de   Will you remember me when the south wind comes
  A thrwy y caeau gwenith...   Through the fields of wheat...
  Cei atgoffa'r haul, dan ei gwmwl blin   You can remind the sun under its angry cloud
  I ni grwydro'r caeau aur. Down When we wander the fields of gold.
   
  Felly aeth a'i serch a gorweddodd hi   So she took her love and laid down
  Ymhlith y caeau gwenith.   Among the fields of wheat
  Rhedodd yntau'i law drwy gydynnau'i gwallt   He too ran his hand through locks of her hair
  Ymhlith y caeau aur. Down Among the fields of gold.
   
  Wnei di ngharu i? Wnei di gadw'r holl   Will you love me? will you keep it all
  Ymhlith y caeau gwenith.   Among the fields of wheat.
  Cei atgoffa'r haul, dan ei gwmwl blin   You can remind the sun under its angry cloud
  I ni grwydro'r caeau aur. Down When we wander the fields of gold.
   
  Wnes i ddim cadw pob addewid   I didn't keep every promise
  Fe gafodd ambell un ei thorri.   There were some ones I've broken.
  Ond fe wn am bob dydd sydd ar ol   But I know that every day that's left
  Fe gawn grwydro'r caeau aur.   We will wander the fields of gold.
  Fe gawn grwydro'r caeau aur. Down We will wander the fields of gold.
   
  Wnes i ddim cadw pob addewid   I didn't keep every promise
  Fe gafodd ambell un ei thorri.   There were some ones I've broken.
  Ond fe wn am bob dydd sydd ar ol   But I know that every day that's left
  Fe gawn grwydro'r caeau aur.   We will wander the fields of gold.
  Fe gawn grwydro'r caeau aur. Down We will wander the fields of gold.
   
  Mae blynyddoedd nawr, er yr hafau hir   It is years now since the long summers
  Ymhlith y caeau gwenith...   Among the fields of wheat...
  Ac mae'r plant ar gam wrth i'r haul fynd lawr   And the children play as the sun goes down
  Tu draw i'r caeau aur. Down Beyond the fields of gold.
   
  Ac fe gofi di, pan ddaw gwynt o'r de   And you'll remember when the south wind comes
  A thrwy y caeau gwenith.   And through the fields of wheat.
  Cei atgoffa'r haul, dan ei gwmwl blin   You can remind the sun under his angry cloud
  I ni grwydro'r caeau aur.   When we wander the fields of gold.
  I ni grwydro'r caeau aur.   When we wander the fields of gold.
  I ni grwydro'r caeau aur.   When we wander the fields of gold.
  Up