Ar Hyd Y Nos - All Through The Night

Traditional Song - Singer: Meinir Gwilym

Cymraeg Down English
   
  Holl amrantau'r sÍr ddywedant   All the star's eyelids say,
  Ar hyd y nos.   All through the night,
  Dyma'r ffordd i fro gogoniant   "This is the way to the valley of glory,"
  Ar hyd y nos.   All through the night,
  Golau arall yw tywyllwch,   Any other light is darkness,
  I arddangos gwir brydferthwch,   To exhibit true beauty,
  Teulu'r nefoedd mewn tawelwch   The Heavenly family in peace,
  Ar hyd y nos. Down All through the night,
       
  O mor siriol gwena seren   O how cheerful smiles the star,
  Ar hyd y nos,   All through the night,
  I oleuo'i chwaer ddaearen   To light its earthly sister,
  Ar hyd y nos,   All through the night,
  Nos yw henaint pan ddaw cystudd,   Old age is night when affliction comes,
  Ond i harddu dyn a'i hwyrddydd   But to beautify man in his late days,
  Rhown ein golau gwan i'n gilydd   We'll put our weak light together,
  Ar hyd y nos,   All through the night,
  Ar hyd y nos,   All through the night,
  Ar hyd y nos,   All through the night,
  Up