Abacus

Bryn Fon

Cymraeg Down English
   
  Ti'n gadael i mi gredu bo gyn ti ddim diddordeb   You allow me to believe that you're not interested
  Wedyn cynnig cysur, y cysur mwyaf glandag   Then offer me solace, such unfeeling solace
  Fethishi ymateb, mae'n rhaid mod i yn ddwl   I did not respond - I must be a fool
  Ond roeddet ti 'di chwarae' fo Abacus fy meddwl. Down But you had messed around with the abacus in my mind.
     
  Ti'n gadael i mi greu y broblem o ddau un   You allow me to believe this two-one problem
  Wedyn cynnig ateb, dy ateb di dy hun   Then you offer an answer, your own answer
  Fedrai'm cael fy mhen rownd y sym anhygoel hon   I can't get my mind around this complex equation
  Ti chwalu'r Abacus, Abacus fy nghalon Down You've demolished the Abacus, the Abacus in my heart
     
  Mae un ag un yn ddau a chdi a fo 'di rheiny   One and one is two and that is you and him
  Dwi'n cyfri dim i chdi - yr un odd sydd ddim yn rhannu   I mean nothing to you - that odd number that doesn't divide
  Ond cerddais lawr y bryn yn rhannu fy mreuddwydion   I walked down the hill, sharing my dreams
  Yn tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  Tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  A chyfri fy mendithion. Down And counting my blessings.
     
  Ti'n gadael i mi feddwl fod rhywbeth yn y gwynt   You allow me to think that something's in the wind
  Ond gwn yn mer fy esgyrn - ddaw'r ateb ddim ynghynt   But I know in my bones that the answer won't come soon
  Ti'n cynnig rhif dy ffon fel mathemateg pur   You offer your phone number like pure mathematics
  A'r cwbl dwi angen ydi'r ateb i fy nghur. Down And the only thing I need is the answer to my ache.
     
  Ti'n gadael i mi fynd efo cusan ar fy moch   You allow me to leave with a kiss on my cheek
  'Di'r gawn ni rywbryd eto jysd ddim yn canu cloch   The "well meet again soon" just doesn't ring a bell
  Y batri aeth yn fflat yn y gyfrifiannell hon   The battery went dead in this calculator
  Ti di chwalu'r Abacus, Abacus fy nghalon. Down You've demolished the Abacus, the Abacus in my heart.
     
  Mae un ag un yn ddau a chdi a fo 'di rheiny   One and one is two and that is you and him
  Dwi'n cyfri dim i chdi - yr un odd sydd ddim yn rhannu   I mean nothing to you - that odd number that doesn't divide
  Ond cerddais lawr y bryn yn rhannu fy mreuddwydion   I walked down the hill, sharing my dreams
  Yn tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  Tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  A chyfri fy mendithion. Down And counting my blessings.
     
  [Ailadroddwch bedair gwaith]   [Repeat four times]
  Un dau tri   One two three
  Mam yn dal y pry   Mum catches the fly
  Pry wedi marw   When the fly is dead
  Mam yn crio'n arw Down Mum cries bitterly
     
  [Ailadroddwch ddwy waith]   [Repeat two times]
  Mae un ag un yn ddau a chdi a fo 'di rheiny   One and one is two and that is you and him
  Dwi'n cyfri dim i chdi - yr un odd sydd ddim yn rhannu   I mean nothing to you - that odd number that doesn't divide
  Ond cerddais lawr y bryn yn rhannu fy mreuddwydion   I walked down the hill, sharing my dreams
  Yn tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  Tynnu gwallt fy mhen   Pulling the hair from my head
  A chyfri fy mendithion. And counting my blessings.
     
  Up